Hệ thống dừng hoạt động

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Nettruyen.VN trong thời gian qua. Tuy nhiên Nettruyen không còn đủ kinh phí để duy trì hệ thống nên chúng tôi tạm dừng hoạt động.

Chúng tôi sẽ mở lại web có nhiều tính năng tốt hơn để phục vụ các bạn khi có thêm kinh phí.

Một lần nữa xin cảm ơn!

------------------------ BẠN CÓ THỂ ------------------

1. Ghé thăm web game đang xây dựng Tại Đây!

2. Ghé thư giãn Tại Đây!